Kennismakingsgesprek

Het is altijd mogelijk om eerst kosteloos een kennismakingsgesprek te hebben. Hiervoor neem ik een half uur de tijd. De voorbereidingen en gang van zaken rond het daadwerkelijke coaching traject staan hieronder beschreven.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het starten van het coaching traject, heb ik een intakegesprek met de (beide) ouder(s/opvoeder(s). Tijdens dit gesprek bespreken we samen het van tevoren ingevulde intakeformulier en geef ik alvast een aantal tips voor thuis ter ondersteuning van het coaching traject.

De sessies

De kindercoaching sessies zelf zijn alleen met het kind en duren een uur en vinden 1 x per week plaats in de praktijkruimte in het Kindercentrum Haarlem. De sessies registreer ik op video, zodat ik tijdens het coachen mijn aandacht volledig bij het kind kan hebben en geen aantekeningen hoef te maken. Na de sessie kan ik dan zo nodig gericht terugkijken. De beelden wis ik na afloop van het traject en worden uiteraard niet openbaar gemaakt, ze vallen onder het beroepsgeheim.

Na 3-5 sessies volgt er een tussentijds gesprek met de ouders/opvoeders. In dit gesprek bespreken we welke veranderingen merkbaar zijn en kan ik meer tips geven voor deze fase van het coaching traject. Het aantal sessies ligt meestal tussen de 5 en 15. In principe is het traject in maximaal 20 sessies afgerond. Indien nodig of gewenst wordt na elke 5e sessie ook een tussentijds evaluatiegesprek ingepland.

Na de sessies

Na afloop vindt ook een afrondend gesprek plaats, om het resultaat van het coaching traject te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden. Ik vraag ouders/opvoeders ook altijd om hun feedback over het traject.

Goed om te weten

In het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz) is Toolsz aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg. Daarnaast werk ik met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. De tekst hieronder geeft in grote lijnen weer wat de meldcode inhoudt.

‘Toolsz’ heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen. In het kort houdt dit in:

Signalen in kaart brengen. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld. Gesprek met ouders en betrokkenen. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld. Beslissen over hulp inschakelen of melden bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld.

Contact Us

Op dit moment zijn we er niet. Laat een berichtje achter en we nemen spoedig mogelijk contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search